Školení - Revit

Důležité odkazy

  • Revit Architecture - seznámení s programem - učební text. RNDr. Helena Novotná. Dostupné zde.
  • Revit Architecture - pokročilé kapitoly - učební text. RNDr. Helena Novotná. Dostupné zde.
  • Další užitečné postupy, přehledy novinek a manuály naleznete zde.
  • Výuková pásma na CADfórum.
  • Další pomůcky dostupné na Revit blog.
  • Šablony pro ACAD, AtchiCAD a Revit dostupné zde.
  • Příručka pro stavební projektanty, architekty, studenty nebo učitele stavebních oborů dostupá zde.
  • Služby mapového serveru ČÚZK (katastrální mapy, budovy, parcely atd.) dostupné zde.
  • Pomůcky Autodesk APP STORE naleznete zde.

Harmonogram školení

Hormonogram je orinetační, bude přizpůsoben potřebám školení.

1. den školení 2. den školení 3. den školení
1. Základy práce s programem. Podlaha / strop. Střecha.
2. Tvorba a skladba stěn. Vkládání oken + výkaz. Schodiště.
3. Tvorba podlaží. Vkládádní dveří + výkaz. Terén.
4. Zobrazení projektu. Místnosti + tabulka místností. Render.
5. Sloupy. Objemy z půdorysných tvarů. Tisk.

Podklady pro školení

Vstupní podklady:
Stěny:
Sloupy:
Podlaha nebo strop:
Výkaz oken a dveří:
Místnosti:
Objemy z půdorysných tvarů:
Střecha:
Schodiště:
Terén:
Render:
Tisk: