BU093 - 3D modelování a vizualizace

Informace o předmětu

V rámci předmětu BU093 je zařazena výuka software Autodesk Civil 3D. Jedná se o sofistikovaný nástroj určený zejména pro navrhování liniových staveb. Dále také pro návrh plošných staveb, projektování v krajině, modelování terénu a pozemkových úprav.

Samotná výuka je koncipována pro návrh liniových staveb. Stěžejní je práce na vytvoření digitálního modelu terénu, na jehož základech celkový projekt stojí. Samotný návrh sestává z několika kroků, kterými je třeba projít. Nejprve je vytvořeno směrové vedení – trasa. Následně je možno udělat návrh výškového vedení trasy – niveletu. Ze znalosti šířkového uspořádání je možné vytvořit šablonu typického řezu a následně nechat spočítat příčné řezy v daných intervalových bodech. Nedílnou součástí je také návrh klopení vozovky. Tyto kroky jsou zásadní pro finální dokončení projektu a vytvoření koridoru – 3D model.

Z pohledu moderního projektování představuje Autodesk Civil 3D jeden z uživatelsky přívětivých nástrojů.


Podmínky pro udělení zápočtu

 1. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
 2. Za každou další absenci bude dán úkol navíc.
 3. Cvičení na sebe navazují, zmeškanou látku doporučuji dostudovat - nebo cvičení nahradit (pokud to jde).
 4. Průběžná práce na cvičení a vypracování jednotlivých příkladů.
 5. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. Data budou postupně aktualizovány.

Harmonogram cvičení

Týden Zimní semestr Letní semestr
1. týden: Seznámení s programem. Digitální model terénu I. Seznámení s programem. Digitální model terénu I.
2. týden: Digitální model terénu II. Trasa – směrový návrh trasy I.
3. týden: Modelování zemního tělesa I. Trasa – směrový návrh trasy II.
4. týden: Modelování zemního tělesa II. Profil – návrh výškového řešení I.
5. týden: Trasa – směrový návrh trasy I. Profil – návrh výškového řešení II.
6. týden: Trasa – směrový návrh trasy II. Klopení.
7. týden: Profil – návrh výškového řešení I. Šablona typického řezu.
8. týden: Profil – návrh výškového řešení II. Koridor – tvorba 3D modelu.
9. týden: Klopení. Příčné řezy.
10. týden: Šablona typického řezu. Export dat.
11. týden: Koridor – tvorba 3D modelu. Digitální model terénu II.
12. týden: Příčné řezy. Modelování zemního tělesa I.
13. týden: Export dat. Modelování zemního tělesa II.

Literatura

Pro ovládání programu existuje množství blogů a intenetových stránek věnujících se problematice Civil 3D. Nedílnou součástí je i samotný "helpdesk".

Pro projektování liniových staveb je důležitá znalost projekčních norem. V této fázi výuky zvláště ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic. 2018.

Důležité odkazy:

 • Autodesk Civil 3D 2019 - Nápověda. Autodesk Civil 3D 2019 - Nápověda [online]. Dostupné zde
 • Terén v Civil 3D, díl. 1. - Úvodní článek věnovaný modelování a práci s terénem. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 2. - Typy terénu, definice povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 3. - Tvorba povrchů 1/2. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 4. - Tvorba povrchů 2/2. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 5. - Načtení bodů. Článek je zaměřen na import bodů povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 6. - Vrstevnice, trojúhelníky. Článek je zaměřen na přidání dat vrstevnic k povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 7. - Masky a hranice povrchu. Článek je zaměřen na tvorbu masek a hranic povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 8. - Analýzy povrchu. Závěrečný článek je zaměřen na tvorbu analýzy povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

Příklady

V rámci cvičení budou probírány nejen tyto příklady.

Zadání příkladů i vytvořený projekt si ukládejte k sobě na přenosný disk. Nedoporučuji nic nechávat na školním PC. Pokyny k jednotlivým příkladům budou studentům sděleny v průběhu cvičení.

1. týden: Digitální model terénu I.
2. týden: Trasa – směrový návrh trasy I.
3. týden: Trasa – směrový návrh trasy II.
4. týden: Profil – návrh výškového řešení I.
5. týden: Profil – návrh výškového řešení II.
Klopení.

6. týden: Klopení.
Šablona typického řezu.

Corona - výuka Příklady odevzdávejte dle pokynů zadání na study@gottvald.eu
7. týden: Šablona typického řezu.

Koridor.
 • Odevzdejte Př. č. 6-B a Př. č. 7-A dle pokynů v zadání.

 • 8. týden: Koridor.
 • Odevzdejte Př. č. 7-B, Př. č. 7-C a Př. č. 7-D dle pokynů v zadání.

 • 9. týden: Řezy.
 • Vypracujte všechny zadání příkladu č. 8.
 • Odevzdejte Př. č. 8-B a Př. č. 8-C dle pokynů v zadání.

 • 10. týden: Export dat.
 • V rámci cvičení Export dat není nutné odevzdávat příklady.
 • Doporučuji si jednotlivé postupy projít. Zadání 9-B jistě využijete i pro svůj projekt z BM002.
 • 11. týden: Digitální model terénu II.
 • Vypracujte všechny zadání příkladu č. 1.
 • Odevzdejte Př. č. 1-G a Př. č. 1-H dle pokynů v zadání.

 • 12. týden: Modelování zemního tělesa I.
 • V rámci cvičení Zemní tělesa I. a II. není nutné odevzdávat příklady. Berte tyto 2 týdny jako rozšiřující kapitoly, které je dobré znát.
 • Pokud si budete chtít příklady vypracovat nebo k nim budete mít dotazy, pak se klidně ozvěte.

 • 13. týden: Modelování zemního tělesa II.

  Pomůcky pro cvičení

  Pro práci na příkladech využívejte následující pomůcky. Položky budou postupně doplňovány.

  Šablona výkresu - generace VI.:
  Model terénu v C3D:
  DTM z vrstevnic:
  Směrové vedení v C3D:
  Výškové vedení v C3D:
  Výškové vedení - podklad trasy:
  Klopení v C3D:
  Klopení - podklad:
  Šablona výkresu - generace VII.:
  Corona - výuka
  Šablona typického řezu v C3D:
  Šablona typického řezu:
  Koridor v C3D:
  Blok šipka:
  Blok 3D těleso propustku:
  Příčné řezy v C3D:
  Zemní těleso v C3D:
  Pomůcky pro projekt z BM002
  Směrnice pro dokumentaci staveb PK_08/2017:
  Podklad - Technická zpráva:

  Docházka

  Čas výuky Místnost Docházka
  Pondělí - 08:00 - 09:50 B 432
  Úterý - 08:00 - 09:50 B 431

  Výuková videa

  DTM - načítání bodu, popisky
  Koridor - úprava popisků
  Koridor - návrhové linie
  Koridor - šrafování svahů

  Koridor - popisky dna příkopu v PP
  Koridor - jak vykreslit a upravit plochy
  Koridor - rozšíření krajnice na svodidlo

  Koridor - vložení propustku
  Řezy - stopy příčných řezů
  Řezy - zobrazení příčného řezu
  Řezy - více zobrazení příčných řezů

  Řezy - editace příčného řezu
  Řezy - změna popisku nezpev. krajnice