AU005 - Informatika pro architekty

Informace o předmětu

V rámci tohoto předmětu je studentům představen nástroj pro úpravu rastrové grafiky - Adobe Photoshop.

Jedná se o sofistikovaný nástroj pro úpravu fografií (obecně rastrové grafiky). Na jednoduchých příkladech je studentům demostrováno, jak docílit s využitím daných nástrojů co nejlepšího výsledku.

S ohledem na studijní zaměření studentů - stavební obor - architektura, se nesmí zapomínat na důležitost grafické prezentace jejich práce. Vhodné umístění obrazů, rozlišení i ořezání dodává celkové kompozici na efektivnosti.

Správné a účelné zakomponování vymodelované konstrukce do stávajícího obrazu (fotografie) vytvoří technické a reprezentativní vyjádření práce studenta obrazem (poster).


Podmínky pro udělení zápočtu

 1. Aktivní účast na cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
 3. Práce ze cvičení je vhodné si ukládat, samostatné práce se předkládají ke kontrole v následujícím cvičení.
 4. Splnění 4 krátkých teoretický testů na začátku cvičení během semestru, zaměřených na učební látku z předchozích cvičení. První teoretický test bude v rámci 2. cvičení a bude obsahovat otázky probrané na 1. cvičení. Podrobnosti k nastavení testu budou sděleny před konkrétním testem.
 5. Oprava teoretického testu bude možná v následujícím cvičení. Správné odpovědi nebudou sdělovány.
 6. Test je zapotřebí zvládnout na více jak 50 %. Kdo nezvládne teoretický test (stačí i jeden), bude na konci semestru psát souhrnný teoretický test. Ten bude obsahovat všechnu látku probíranou během semestru.
 7. Vlastní materiály na teoretický test nejsou dovoleny.
 8. Na konci semestru každý v rámci cvičení vypracuje kontrolní práci. Ta je složena ze dvou praktických příkladů, které odpovídají učivu probíranému na cvičení. Zde už jsou povoleny materiály ze cvičení.
 9. Pokud se někomu nezdaří kontrolní práce, pak jako opravu zpracuje samostatnou práci. V rámci této práce je zpracován praktický příklad, náplň je dána ale obsah si musí student zvolit sám.

Harmonogram cvičení

1. týden: Základní úpravy - základy práce s rastrovou grafikou.
2. týden: Globální úpravy v obraze.
Test č. 1 - látka z 1. cvičení
3. týden: Vrstvy - práce ve vrstvách.
Test č. 1 - oprava
4. týden: Retuše a malování obrazu - základní ovládání programu, pracovní prostor.
5. týden: Výběr obrazových bodů I. - jednoduché fotomontáže.
Test č. 2 - látka z 1. až 4. cvičení
6. týden: Výběr obrazových bodů II. - cesty, výběry z cest
Test č. 2 - oprava
7. týden: Výběry z cest, fotomontáž, vržený a kontaktní stín.
8. týden: Výběry obrazových bodů III. - rychlá maska, alfa kanály.
Test č. 3 - otázky z výběru obrazových bodů
9. týden: Maskování vrstev.
Test č. 3 - oprava
10. týden: Dvourozměrné transformace v obraze - filrt Úběžný bod.
Test č. 4 - otázky z maskování vrstev a užití kanálů
11. týden: 13. 4. 2020 Velikonoční pondělí
12. týden: Kontrolní práce - fotomontáž, vytváření stínů, maskování vrstev, cesty.
13. týden: Export vyrendrovaného modelu - propojení modeláře AutoCADu a Photoshopu.
Test č. 4 - oprava
Souhrnný test

Literatura

Studenti mají nachystány výukové texty v rámci FAST Moodle kurzu pro tento předmět.

Důležité odkazy:

 • Adobe Photoshop CS3- Příručka uživatele. Dostupné zde.
 • PDF archiv nápovědy k aplikaci Photoshop. Dostupné zde.
Pomůcky do cvičení:
Klávesové zkratky

Příklady

Příklady budou studentům poskytnuty primárně v rámci Moodle kurzu.

Příklady si pro vlastní potřebu ukládejte k sobě na přenosný disk. Nedporučuji si je nenechávat na školním PC. Pokyny k jednotlivým příkladům budou studentům sděleny v průběhu cvičení.

Corona - výuka

Týden výuky Téma Pokyny k příkladům
7. týden: Výběry z cest, fotomontáž, vržený a kontaktní stín
 • V kurzu Moodle je otevřeno zadání pro 7. cvičení. Celkově je třeba vypracovat 2 příklady. Základem je vytvoření cesty kolem čínské bonboniéry pomocí nástroje Pero.
 • Oba příklady můžete vypracovat do jednoho .psd souboru. Stačí si jen vypínat a zapínat viditelnost vsrtev.
 • Postupujte podle pokynů napsaných v zadání příkladu. Pokud si nebudete vědět rady, pak je v Moodle nachystán chat pro diskuzi (ve spodní části cvičení).
 • Vypracované příklady můžete odevzdat pro Vaši kontrolu. Okomentované příklady Vám pak dám zpět do stejné aktivity v Moodle. Aktivita pro odevzdání příkladu je umístěna v Moodle na konci cvičení.
 • Pokud budete chtít něco vysvětlit nebo s příkladem pomoct - pak mi napište mail, případně můžeme využít videokonferenci přes jitsi a to klidně jako online webinář pro celou skupinu.
 • Pomocná videa - Bonboniéra: Bonboniéra - vržený a kontaktní stín
  Bonboniéra - vodorovný a svislý stín
  Bonboniéra - odraz na kuchyňské lince
  8. týden: Výběry obrazových bodů III, kanály, alfa kanály, režim Rychlé masky.
 • V kurzu Moodle je otevřeno zadání pro 8. cvičení. Celkově je třeba vypracovat 2 příklady. Základem je ukázka využití Rychlé masky a palety Kanály.
 • U příkladu jezuitského portálu je základem výběr popředí (portálu), a do pozadí (v původním obrázku je bílé) se vloží mraky (obrázek použijte z 5. cvičení).
 • Pokud budete chtít něco vysvětlit nebo s příkladem pomoct - pak mi napište mail a nezapomeňte problém popsat.
 • Pomocná videa - Rychlá maska: Jezuitský portál
  9. týden: Maskování vrstev.
 • V kurzu Moodle je otevřeno zadání pro 9. cvičení. Jsou nachystány dva příklady s využitím rastrové a vektorové masky.
 • U příkladu Žena s kytarou je úkolem vyjmout postavu ženy s rozevlátými vlasy a vložit na jiný barevný podklad.
 • U příkladu Sklo v obraze je důležitým aspektem vytvoření průhlednosti u skla.
 • Pomocná videa k oběma příkladům jsou vložena v Moodle.
 • 10. týden: Dvourozměrné transformace v obraze.
 • V kurzu Moodle je otevřeno zadání pro 10. cvičení. Jsou nachystány dva příklady s využitím perspektivního vnímání obrazu.
 • U příkladu s hliněnou nádobou je základem představa mřížky, kterou je povrch potažen. Na tuto mřížku je umístěno písmo a její deformací se mění i samotný text.
 • U příkladu s fasádou budovy se vychází z filtru úběžný bod, pomocí něhož si lze v obraze definovat libovolnou perspektivní plochu a na ni umístit libovolný objekt (vše v rámci perspektivy).
 • Pomocná videa k oběma příkladům jsou vložena v Moodle.
 • Podmínky k zápočtu v rámci distanční formy výuky


  V 11. týdnu proběhne kontrolní práce - zadání bude v Moodle, práce se budou odevzdávat jen do Moodle.
  Ve 13. týdnu proběhne teoretický test, jeho průběh bude ještě upřesněn.
  11. týden: Kontrolní práce
 • V Moodle je nachystáno zadání pro Vaši kontrolní práci.
 • Jedná se o dva příklady na téma: fotomontáž, vytváření stínů, maskování vrstev, cesty.
 • Odevzdáváte výslednou fotomontáž ve vrstvách - tedy formát .psd. Celkem budou 3 soubory k odevzdání.
 • Termín odevzdání je do 19.4.2020 do připravené aktivity v Moodle.
 • Pokud máte dotaz - ozvěte se.
 • 12. týden: Export vyrendrovaného modelu.
 • V kurzu Moodle je otevřeno zadání pro 12. cvičení. Jsou nachystány dva příklady, kdy využijeme modolář pro přípravu objektu a následně jej vložíme do připravené fotografie.
 • Podstatou příkladů je umět si vyrendrovat obrázek, správně si nastavit osvětlení, určit geografickou polohu a takto připravený objekt ve formátu .jpg správně vložit do fotografie.
 • Pomocná videa k oběma příkladům jsou vložena v Moodle.
 • 13. týden: Teoretický test
 • Závěrečné teoretické testy budou probíhat v časech, kdy jste chodili na cvičení. Po 10 hod, út 12 hod, st 14 hod. Musíte jej tedy otevřít nejpozději 30 minut před koncem vaší rozvrhové jednotky.
 • Na daný čas bude připravena aktivita v Moodle. Je třeba se přihlásit, test vypracovat a odeslat. Na test budete mít 30 minut času. Pokud test zvládnete dříve, můžete jej sami aktivně odeslat. Po vypršení časového limitu bude test odeslán automaticky.
 • Zápočtový test je povinný pro všechny studenty a jeho úspěšné zvládnutí je nutnou podmínkou pro získání zápočtu.
 • Test obsahuje 16 kontrolních otázek učební látky celého semestru.
 • U každé otázky je 5 možností odpovědí, z nichž vybíráte jednu správnou.
 • Jedna z možností je "Nevím".
 • Za správnou odpověď je zisk 1 bodu, za špatnou je ztráta -0,33 bodu, za odpověď "Nevím" je 0 bodů.
 • V případě neúspěchu má každý student ještě 2 opravné termíny. Jejich otevření bude upřesněno podle potřeby. Bližší informace budou doplněny a zobrazeny také v Moodle.

 • Docházka

  Čas výuky Místnost Docházka
  Pondělí - 10:00 - 11:50 B 432

  Výsledky testů

  Test Datum testu Hodnocení
  Test č. 1 10. 2. 2020
  Test č. 1 - oprava 17. 2. 2020
  Test č. 2 2. 3. 2020
  Test č. 2 - oprava 9. 3. 2020
  Kontrolní práce 13. - 19. 4. 2020