Nabízené služby

Nabízím služby nezávislého specialisty pro oblast ocelových konstrukcí.


Zabývám se výpočtovými a experimentálními analýzami ocelových konstrukcí a technologických zařízení převážně v energetickém a procesním průmyslu. Posuzuji mezní stavy ocelových konstrukcí a zařízení z hlediska pevnosti, stability, životnosti a nadměrných vibrací. Věnuji se analýze technického stavu konstrukcí, návrhům plánů oprav a revizních kontrol, návrhu rozsahu NDT kontrol a jeho vyhodnocování.


Speciálně se soustředím na oblast tenkostěnných ocelových konstrukcí, jakými jsou uskladňovací nádrže, sila, zásobníky, atd. Provádím návrhy konstrukcí dle různých norem a požadavků zákazníka. Velkou pozornost věnuji analýzám technického stavu tenkostěnných konstrukcí v provozních podmínkách, posuzování problémů pevnosti a stability a určování zbytkové životnosti.

Tenkostěnné konstrukce

Statika a stabilita tenkostěnných konstrukcí (nádrže, sila, zásobníky, atd.). Numerické analýzy pomocí metody konečných prvků (MKP). Stanovování zbytkové životnosti konstrukcí. Přepočty konstrukcí pro specifická zatížení. Analýzy sedání.

Uskladňovací nádrže

Návrhy nádrží dle EN 14015, API 650, případně dle jiných norem. Analýzy technického stavu nádrží dle EEMUA 159, API 653, R-111, UL 142, případně návrh vlastního postupu pro specifické nádrže. Aplikace metod typu Risk Based Inspection (RBI) a Fitness-for-Service (FFS).

Vizuální inspekce

Provádění kontrol technického stavu konstrukcí. Tvorba specifických kontrolních postupů (tzv. checklist) pro ocelové konstrukce. Návrh provozních či konstrukčních opatření pro bezpečný provoz konstrukce.

Troubleshooting

Řešení provozních problémů a návrhy nápravných opatření. Analýzy degradačních mechanismů, návrhy experimentálních a simulačních analýz. Návrhy rozsahu NDT kontrol a jejich vyhodnocování, vytipování kritických míst.

Jak pracuji

Každá zakázka vyžaduje specifické řešení. Můj pracovní postup se většinou skládá z těchto pracovních fází:

Příprava

Důkladnou přípravou lze ušetřit spoustu cenného času při následném řešení úkolu.

Analýza

Pochopení dané problematiky a seznámení se s analyzovanou konstrukcí.

Práce

Výkonová část každé zakázky.

Konzultace

Komunikace se zákazníkem v průběhu celé zakázky je nutnost pro dosažení požadovaného cíle.

Předání

Závěrečné připomínkování výsledků a předání.

Obhajoba

Případná obhajoba dosažených výsledků před investorem či dozorčím orgánem.

Moji zákazníci

Můj vztah k zákazníkům je založen na vzájemné důvěře. Jsem zastánce Win-Win modelu, protože jen tak může vzájemná spolupráce vést k nejlepším výsledkům.

O mně

Jakub Gottvald

Souběh několika různých okolností v mém životě vyústil v rozhodnutí dát se na soukromou dráhu nezávislého odborníka. Věřím, že základem dobře odvedené práce a úspěchu je pocit, že to, co děláte, má smysl. Jen když vás práce baví a naplňuje, tak má smlysl. Rád spolupracuji s lidmi, na které se dá spolehnout. Možnost zachovat si svobodu myšlení a udržení si vzájemné důvěry s obchodními partnery považuji za klíčové pro dosažení žádaného cíle.

Předešlá zaměstnání

 • VÍTKOVICE ÚAM a.s. - pracoval jsem na pozicích vedoucího odboru pro ocelové konstrukce a uskladňovací nádrže, posléze jako ředitel výzkumu a vývoje pro ocelové konstrukce a zařízení technologických celků, poslední rok jsem byl ředitelem společnosti. Odborně jsem se celou dobu zabýval problematikou inspekcí a analýzou výsledků NDT zkoušek pro petrochemický a energetický průmysl. Velký prostor jsem věnoval problematice uskladňovacích nádrží a celkově tenkostěnným konstrukcím.
 • Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. - zaměstnán jako výzkumný pracovník v týmu prof. Ing. Stanislava Vejvody, CSc., hlavní náplní práce byly analýzy pevnosti, životnosti a výpočty pomocí MKP.

Vzdělání

 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky, Obor dopravní stavby a konstrukce - zaměření: Konstrukce, Doktorské studium. Disertační práce s názvem: "Experimentální a pravděpodobnostní analýza provozní spolehlivosti kolesového rypadla SchRs 1320/4x30", školitel: prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Obor dopravní stavby a konstrukce - zaměření: Konstrukce, Magisterské studium. Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.


Znalosti a zkušenosti

 • Certifikace: UTT - Thickness Testing by Ultrasonic Thickness Gauges, certifikační orgán: ATG CERT, platnost: 06/2013 - 06/2018
 • Certifikace: VT - Visual Testing, Level: 2, Multi Sector, certifikační orgán: ATG CERT, platnost: 10/2013 - 10/2018
 • Certifikace: VT - Visual Testing, Level: 2, Multi Sector, certifikační orgán: TÜV NORD Czech, platnost: 11/2013 - 11/2018
 • 2013: Zahraniční stáž: Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, Gujarat, India, “Cluster Development Executives (CDEs) Programme” (6 týdnů)

Dovednosti

 • Aktivní znalost jazyků: Angličtina
 • Člen České společnosti pro mechaniku
 • Znalosti programů: ANSYS (classics & workbench), RFEM, FlexPro, Office, AutoCAD, Rhinoceros, Photoshop, Corel Draw
 • Záliby: Rodina, Moje práce, Fotografování, Běh, Technika

Kontakt

Ing. Jakub Gottvald, Ph.D.

IČ: 76451178

Č.j.: MMB/0456010/2014
Vznik oprávnění: 01.01.2010
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna.

Adresa

Hrázka 612/22
Medlánky, 621 00 Brno

E-mail

jakub@gottvald.eu

Mobil

+420 728 065 909